Класичне мусульманське право складається з двох частин…

Ми починаємо серію публікацій ,де будемо знайомити нашого читача з основами ісламської етики і мусульманського права.
Сучасний світ,завдяки розвиткові транспорту і нових інформаційних технологій, став більш комунікабельним і динамічним,що призвело до розширення політичних,ділових,наукових та культурних зв’язків і вимагає від їх учасників спеціальних знань у сфері комунікаці і міжнародних відносин.
Без них неможливо встановлювати контакти з представниками іноземних краін і тим більше розвивати з ними взаємовигідні ділові відносини.
Особливі проблеми з‘являються тоді,коли в діалог вступають представники різних культур,що дуже часто призводить до виникнення значних труднощів,багатьох непорозумінь і конфліктів.
Для того щоб люди краще могли розуміти один одного,вони повинні знати основні правові і морально-етичні принципи та правила ,що регулюють поведінку людини в тому чи іншому суспільстві.
Коли ми хочемо налагодити контакти з представниками мусульманського світу,то маємо брати до уваги,що ісламська культура суттєво відрізняється від іудейської чи християнської.
В мусульманських країнах соціальну поведінку людини регламентують норми шаріату.
Це свого роду набір морально-етичних та юридичних принципів і норм,основновним джерелом яких є Коран.
Варто зазначити,що на Сході,так само як і на Заході, найважливішим регулятором суспільних відносин є норми права.
Класичне мусульманське право складається з двох частин.
Перша ,має назву фікх.
По суті це збірник конкретних
юридичних норм,що регулюють ті чи інші правовідносини в мусульманському суспільстві.
Вони виконують ту саму функцію,що у нас кодекси і закони.
Друга частина називається усул ал-фікх. Це теорія мусульманського права,що вивчає принципи і методи,на базі яких формуються правові системи мусульманських країн.
Ці дві частини ісламського права взаємопов’язані і не можуть існувати одна без одної.
Разом з тим варто зазначити,що людям,які планують розвивати ділові і політичні відносини з представниками ісламського світу,варто більше уваги звертати на вивчення юридичних правил і норм,що складають фікх.

Вивчати ту частину мусульманського права,що має назву усул ал-фікх мають вчені-теоретики,теологи і юристи.
Зрозуміло,що у цій короткій публікації лише в загальних рисах викладено основні поняття і принципи,які існують в мусульманському праві.
Варто зазначити,що суспільно-політичні,морально-етичні і правові відносини в кожній окремо взятій мусульманській країні мають свою специфіку, що обумовлюється особливостями їх історичного та соціально-політичного розвитку.
У зв‘язку з цим у наступних публікаціях планується розглядати кожну країну окремо,враховуючи її особливості і специфіку.

Олег Березюк,директор Інституту глобальної політики і права

MIXADVERT