Олег Березюк: Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада» час переосмислити!

Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є не лише художнім твором, а і реалістичним зображенням історичних подій 1663 року, що відбувались в Україні під час Руїни.
У цьому творі Куліш тонко підмічає особливості етно- національної психології всіх українців і , описуючи своїх героїв, звертає увагу на особливості менталітету різних соціальних груп.

В образі своїх героїв Пантелеймон Куліш показує відмінності психології селян і міщан, козацької старшини і звичайних козаків.

Олег Березюк: Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада» час переосмислити!

Без зайвого пафосу і досить реалістично він зображає представників Запорізьської Січі і особливості їх менталітету, політичної і правової культури.

Перед нами яскраво постають картини внутрішньополітичного протистояння в Україні в середині 17 століття, а також відображаються особливості міжнаціональних і міждержавних відносин тих років.
Якщо взяти до уваги твердження основоположника соціальної психології Гюстава Лебона, де він вказує на тісний зв’язок між далеким минулим і сьогоденням ,то тоді стає легше зрозуміти ті соціально-політичні процеси, що у наш час відбуваються в Україні.
Це дає можливість більш чітко зрозуміти нинішню ситуацію і зробити досить точний прогноз щодо подальшого її розвитку.
Справедливо зауважив засновник фонду «Культурні новації» Владислав Трубіцин,який здійснив перевидання «Чорної Ради» Пантелеймона Куліша, де він говорить, що «В цілому складається таке враження, що події про які йдеться в романі відбуваються зараз , а не в далекому минулому…»

Цей твір і сьогодні не втрачає своєї актуальності і його має прочитати і переосмислити кожен,хто хоче розширити свої знання в області гуманітарної освіти, а особливо корисним він має стати тим, хто працює над вирішенням проблем у сфері державного управління, міжнародної і внутрішньої політики.
Олег Березюк, директор Інституту глобальноі політики і права

MIXADVERT