ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ ДОНЕЧЧИНИ: СЕРГІЙ БАРАННИК (Маріуполь)

 

Стисла довідка.
Нар. 1952 р. Член НСХУ з 1987.Працює в галузі станкового живопису, графіки. Член творчої групи «Маріуполь-87». Учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, Голова правління Маріупольської організації НСХУ з 2003 року.
Сергій Баранник – один із тих мистців, які не з теоретичних філософсько-мистецтвознавчих праць, а зі своєї власної творчої практики знають що будь-яке зображення є знак-символ.
Відомо, що будь-який мистецький витвір (зображення, музика, поезія, архітектура, театр тощо) постає перед реципієнтом (глядачем, слухачем, читачем) як знак (гр. semeion) певного предмета, як штучне відтворення якогось оригіналу, як друга природа створена мистцем… Це – «…матеріальний, чуттєво сприйманий предмет, який виступає в процесі пізнання і спілкування в ролі замінника (представника) іншого предмета і використовується для одержання, зберігання, перетворення і передачі інформації» (проф. М.Кочерган). Зображальні ж, іконографічні (від. англ. icon), знаки пропонують нам увімкнути зорове сприймання, переживання й мислення.


Твори Сергія Баранника роблять нам, глядачам, саме таку пропозицію: сріблясто-блакитна стилізована постать жінки, що розвішує прану білизну («Знак прачки») є власне пуристичним витвором (спроба зведення до чистоти, ідеальності) мистця-філософа. Так само – композиції «Знак лежачої», «Знак сидячої», «Знак обличчя» та інші. Поза сумнівом, Майстер перебуває в невпинному потоці розвитку традиції: етноментально, естетично, морально, стилістично він розвиває здобутки української образотворчості початку 20 ст. (Давид Бурлюк, Іван Кулець, Зоя Лісовська та ін.), являючи водночас ремінісценції французького живопису й архітектури 1910-1920 рр. (Озанфан,Ле Корбюзьє та ін.). Минуле і сучасне – у дивному синкретичному сплеті.
Як би кому не хотілося подати українську художню культуру як щось вторинне, відстале, «окраїнне», – нічого з того не вийде, бо мистецькі здобутки наших майстрів пензля промовисто говорять самі за себе. Сергій Баранник – один із них.

Володимир Півень, культуролог

MIXADVERT

цікаве

Be the first to comment

Leave a Reply