Всеукраїнська патріотична  акція  “Історія прапорів України – княжі, козацькі, мілітарні та Державний Прапор” підбиває підсумки

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні останнім часом, пробудження національної свідомості, громадянської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв нашого народу.

Зараз як ніколи потрібні нові підходи до виховання патріотизму молоді. При цьому треба пам‘ятати,  що Україна має багатовікову історію, культуру, державність – це може бути підґрунтям для виховання молоді та переосмислення їй минулого і побудови майбутнього. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті про один із  національних  символів  України – Державний Прапор. Також, особливого значення набуває ознайомлення молоді під час патріотичного виховання з міліарними прапорами різних періодів історії нашої держави.  Серед них прапори Київської  Русі, Великого Князівства Литовського, Війська Запорозького, Гетьманщини, Української  Народна Республіка, Гетьманат Павла Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна, ОУН, УПА та сучасні прапори.

Центральними символами будь якої Держави є її Прапор. В прапорі зашифрована вся історія та міць країни, її культурні надбання, мрії по майбутнє народу. Українська нація має тисячолітню історію. Історію повну перемог та звитяги. Змінювалися форми організації Держави – Київська Русь, Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Козаччина та Гетьманщина, Українська Народна Республіка та Українська Держава – різні форми та назви – проте єдина суть: українська нація завжди мала власну державу, зберігаючи тяглість державницьких традицій в сторіччях та людях, символах та традиціях.

У кожному з цих періодів українці вносили в цивілізаційну скарбницю тисячі об’єктів матеріальної та нематеріальної спадщини. Церкви та палаци, паланки та Січі, вишиванки та рушники, віче та народовладдя – все це є надбанням нашої і світової історії.

Але не менш важливим у формуванні та сталому існуванні України як Європейської держави мали її символи. Згадаємо часи Козаччини та козацькі клейноди, хоругви княжих полків, унрівські та гетьманські, упівські та добровольчі стяги – все це є нашим культурним надбанням, історичною та міліарною славою.    Але нажаль за часів імперських та радянських українська історична традиція була штучно замінена – замість власної історії покоління вчили чужу. Як наслідок – створення спотвореної етноспільноти – «пострадянська та імперська маса». Остання і розпочала найкривавішу віну на Сході Європи за останні 70 років. Саме тому відродження пам’яті про власне українські міліарні традиції через популяризацію української військової та державної символіки стало головним «стрижнем» проекту Всеукраїнська патріотична  акція  “Історія прапорів України – княжі, козацькі, мілітарні та Державний Прапор”, яку проводила ВМГО «Асоціація інтернів Верховної Ради України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Основними завданнями проекту стали: виховання поваги до державного Прапора та державних символів; формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій.

В цьому році проект реалізовувався в Запорізькі й Донецьких областях, зокрема, проведення акції «Державні символи та символи військової звитяги – аспект об’єднання України» в м. Запоріжжя, акцій «Традиції українських військових та козацьких прапорів» та «Державний Прапор – від княжих часів до сьогодення» (пересувної експозиції та зустрічей з молоддю, в тому числі з учнями старших класів, студентами, іншими категоріями молоді до Запорізької та Донецької областей).

Загальна кількість учасників проекту склала понад 1500 осіб: дітей та молоді, учнів та студентів, істориків, вчителів, соціальних працівників, волонтерів, військовослужюовців ЗСУ та НГУ тощо.

Як заявили організатори, проект викликав шалену увагу та інтерес з боку молоді. У наступному році організатори обіцяють нові «родзинки» та нові прапори, які зможуть розкрити всю історію України.

MIXADVERT

ютос