уже не достатньо ресурсів якоїсь окремо взятої країни і потрібно об’єднувати сили

Історія з коронавірусом показала наскільки сучасний світ є вразливим і взаємозалежним.
Якщо ще зовсім недавно міжнародне співтовариство переймалось проблемами ядерної зброї і міжнародного тероризму,то сьогодні уже більш актуальними стали питання біологічної, інформаційної та економічної безпеки і не лише для окремо взятих країн, а і усього світу.
Очевидним стало і те, що народи і націі мають переглянути свою внутрішню і зовнішню політику і налагодити більш тісну кооперацію в питаннях глобальної безпеки.

Стало очевидним,що для подолання нових викликів і загроз уже не достатньо ресурсів якоїсь окремо взятої країни і потрібно об’єднувати сили всього людства.
Сьогодні на концептуальному рівні потрібно переосмислити те , що відбувається у світовій політиці і створювати нові юридичні норми і міжнародні інститути, які будуть займатись вирішенням проблем загальної безпеки.
У сфері економіки особливу увагу варто звернути на діяльність транснаціональних корпорацій і створити ефективні механізми захисту від монопольнополізації міжнародного ринку.
Очевидно,що усім нам сьогодні потрібні нові норми і правила взаємодії у сфері екологічної і біологічної безпеки.
І тут все більше актуальними стають питання обмеження шкідливих викидів в атмосферу і поширення особливо небезпечних інфекційних захворювань.
Бажано було б заборонити , або хоча б поставити під жорсткий контроль виробництво і розповсюдження біологічної зброї.

В епоху інтенсивного розвитку інформаційних технологій гостро стало і питання інформаційної безпеки.
Ми бачимо як різного роду «медіавіруси» можуть впливати на поведінку людей і уже на собі мали можливість відчути їх руйнівну силу.
У зв’язку з цим можна зробити висновок,що найближчим часом питання забезпечення глобальної безпеки людства будуть набувати все більшої актуалізації ,що у свою чергу має спонукати міжнародне співтовариство до більш тісної взаємодії і кооперації.


Олег Березюк,Інститут глобальної політики і права

MIXADVERT