УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ – ЛИЦАРІ СВЯТОГО ХРЕСТА

УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ – ЛИЦАРІ СВЯТОГО ХРЕСТА, ЯКІ СТВОРИЛИ ЛИЦАРСЬКИЙ ОРДЕН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІД НАЗВОЮ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ!
На переломі ХVІ і ХVІІ століття українське козацтво рішуче заявляє про себе як про захисників християнської віри та лицарську спільноту Східної Європи.

Ставлення до козаків як рицарів – оборонців християн від мусульманської загрози розпочалося ще від 1570-х років. Саме тоді, перебуваючи на страті Івана Підкови у Львові, католик з Італії Філіпо Тальдучі записав передсмертну промову козацького ватажка, у якій були й такі слова: «…Я завжди боровся мужньо і як чесний рицар проти ворогів християнської віри… Я завжди прагнув бути щитом проти невірних і є рицарем Святого хреста» .
Козаки Війська Запорозького почали неодноразово наголошувати на своєму рицарському служінні всезагальному християнству та повсякчасній боротьбі проти його ворогів . У цей українські козаки самоусвідомили себе рицарями, тобто особисто вільними людьми, спосіб життя яких визначали воєнне ремесло й належність до корпоративно окресленої військової спільноти .
До головних рицарських чеснот, які були притаманні козакам були мужність, відвага, вірність, гідність, честь, добра слава, здатність до самопожертви, патріотизм. А також – служіння високим ідеалам, боротьба проти ворогів Святого Хреста, оборона вітчизни, захист християнської віри…
Автор доктор наук Тарас Чухліб

MIXADVERT

ютос